Preço

€733.0
655.0

DELTA

Sontronics logo black
  • Response: 20Hz - 15kHz
  • Sensitivity: 6mV/Pa -45dB ±1dB
  • Impedance: = 200 Ohms
  • Power source: Phantom power 48V ±4V